Kancelaria adwokacka - Szczecin Kancelaria adwokacka - Szczecin

Zaangażowanie. Wiedza.

PL | EN | DE | IT | FR | S | kontakt

Aktualności

Obowiązek publikacji sprawozdań w Monitorze Polskim B.

2013-01-11

Tylko do końca 2012 r. istnieje obowiązek publikacji sprawozdań w Monitorze Polskim B. W 2013 r. wszystkie podmioty objęte wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego będą sprawozdania przekazywać tylko do tego rejestru... >>

Domniemanie zgodności prawa jawnego z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest domniemaniem wzruszalnym

2012-12-12

Domniemanie zgodności prawa jawnego z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest domniemaniem wzruszalnym; wpis prawa własności ma charakter deklaratywny i może zostać obalony... >>

Istotne orzeczenie w sprawie odpowiedzialności twórcy portalu dyskusyjnego za wpisy naruszające dobra osobiste

2012-10-16

Usługodawca świadczący drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu bezpłatnego dostępu do utworzonego przez siebie portalu dyskusyjnego nie ma obowiązku zapewnienia możliwości identyfikacji usługobiorcy... >>

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika będącego członkiem związku zawodowego

2012-08-12

Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych wyrokiem z 17 maja 2012 orzekł, iż pracodawca, aby zwolnić dyscyplinarnie pracownika będącego chronionym członkiem związku zawodowego, musi uzyskać zgodę tego związku (I PK 176/11). >>

Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jego wykonania

2013-01-22

Na podstawie art. 635 KC dopuszczalne jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło, także po upływie terminu do wykonania dzieła. >>

Nakaz zapłaty zasądzający nieistniejące roszczenie wekslowe

2013-01-22

Wyrokiem  z 11 marca 2011 SN orzekł, iż nakaz zapłaty zasądzający nieistniejące roszczenie wekslowe nie może być utrzymany w mocy na podstawie niepowołanego w pozwie stosunku cywilnoprawnego innego niż stosunek podstawowy względem dochodzonego roszczenia wekslowego. >>

Skutki wydania i ogłoszenia wyroku w innej dacie niż określona w delegacji sędziego

2013-01-22

Sąd Najwyższy wskazał, iż jeżeli wydanie wyroku i jego ogłoszenie następuje w innym dniu niż określony delegacji, skład sądu orzekającego jest sprzeczny z przepisami ze skutkiem w postaci nieważności postępowania. >>

Nowa siedziba kancelarii

2012-05-22

Z przyjmnością informujemy, że począwszy od maja 2012 Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Bąka mieści się przy ul. Niedziałkowskiego 18/2 w Szczecinie. >>

Istotne zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego od 3.05.2012 r.

2012-04-16

Nowelizacja będzie miała duże znaczenie dla dochodzenia roszczeń we wszystkich sprawach cywilnych >>

Uchwała dotycząca podstaw tymczasowego aresztowania

2012-03-30

Sąd Najwyższy 19 stycznia 2012 r. (Sygn. akt I KZP 18/11), w odpowiedzi na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich podjął bardzo istotną uchwałę, iż podstawy stosowania tymczasowego aresztowania >>

Siedziba kancelarii

Kancelaria adwokacka

Bąk Matkowska Swacha 

Adwokaci spóka partnerska

 

Pl. Zgody 1, lok. I 70-472 Szczecin

Tel.:     (+48) 91 820 29 29

Kom.:   (+48) 507 09 66 39

E-mail:  kancelaria@tbak.pl