Kancelaria adwokacka - Szczecin Kancelaria adwokacka - Szczecin

Zaangażowanie. Wiedza.

PL | EN | DE | IT | FR | S | kontakt

Obowiązek publikacji sprawozdań w Monitorze Polskim B.

Tylko do końca 2012 r. istnieje obowiązek publikacji sprawozdań w Monitorze Polskim B. W 2013 r. wszystkie podmioty objęte wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego będą sprawozdania przekazywać tylko do tego rejestru.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości obowiązujących do końca 2012 r. podmioty, które miały obowiązek poddania badaniu przez biegłego rewidenta swoich rocznych sprawozdań finansowych, były także zobowiązane również do ich publikacji w Monitorze Polskim B. Koszt publikacji sprawozdania finansowego wynosił ponad 792 za jedną stronę publikacji. Podmioty podlegające obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta oraz wpisania do rejestru sądowego były zobowiązane do składania w KRS rocznego sprawozdania finansowego. Wniosek o wpis dokonywany był na urzędowym formularzu KRS-Z30. Następnie wpis do KRS podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; opłata sądowa w wynosiła 40 zł oraz opłaty za ogłoszenie w MSiG  250 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 232, poz. 1378), począwszy od 1 stycznia 2013 r., Monitor Polski B zostaje zniesiony. Wszystkie podmioty, które są zobowiązane do składania sprawozdań  do KRS nie będą musiały już ich publikować w Monitorze Polskim B. Jednostki nadal będą przekazywać swoje sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego, a informacja o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego w rejestrze zostanie przekazana do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek o zmianę wpisu w KRS, trzeba będzie odpowiednio opłacić:

- opłata od wniosku o przyjęcie dokumentów, o których sąd uczyni wzmiankę w KRS wynosi 40 zł, a
- opłata za ogłoszenie wpisu w MSiG - 250 zł.

Siedziba kancelarii

Kancelaria adwokacka

Bąk Matkowska Swacha 

Adwokaci spóka partnerska

 

Pl. Zgody 1, lok. I 70-472 Szczecin

Tel.:     (+48) 91 820 29 29

Kom.:   (+48) 507 09 66 39

E-mail:  kancelaria@tbak.pl