Kancelaria adwokacka - Szczecin Kancelaria adwokacka - Szczecin

Zaangażowanie. Wiedza.

PL | EN | DE | IT | FR | S | kontakt

Szkolenia

Kancelaria adwokata Tomasza Bąka oferuje szkolenia dla przedsiębiorców oraz instytucji z zakresu m.in.:

  • zasad tworzenia i analizy umów (odpowiedzialność umowna, istotne elementy umowy, prawidłowe formułowanie zapisów o karach umownych,  odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie, zasady interpretacji umów);
  • funkcjonowania spółek prawa handlowego (zasady podejmowania decyzji przez organy spółek – zakres i formułowanie uchwał, prawa i  obowiązki wspólników, istotne zapisy umowne  w spółkach – określanie kompetencji organów spółek, kadencja a wygaśnięcie mandatu członków organów spółek, elementy optymalizacji podatkowej, prokura, rozwiązanie i likwidacja spółki);
  • odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej osób prowadzonych działalność gospodarczą oraz zarządzających spółkami prawa handlowego;
  • kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy (zasady kontrolowania, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, uprawnienia i obowiązki kontrolowanego, dopuszczalny czas trwania kontroli, zasady zgłaszania sprzeciwu dotyczącego przebiegu kontroli, odszkodowanie za szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy);
  • odzyskiwania należności (koszty związane odzyskiwaniem wierzytelności, przedawnienia zobowiązań, zabezpieczanie przyszłych należności – rodzaje i ich efektywność, postępowanie komornicze);
  • prawa pracy (możliwe sposoby zatrudnienia – umowa o pracę, terminowe umowy o pracę, zadaniowy czas pracy, skrócony tydzień pracy, zadaniowy czas pracy, skrócony tydzień pracy, praca weekendowa, leasing pracowniczy,  umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna, a także zasady rozwiązania stosunku pracy, sprawy pracodawców przed sądem pracy – zakres możliwej odpowiedzialności pracodawcy, odpowiedzialność majątkowa pracowników za powierzone mienie, mobbing).

Staramy się nie tyle przedstawiać zapisy omawianych w trakcie szkoleń aktów prawnych, co przekazać ich praktyczne, istotne dla słuchaczy znaczenie.

Opracowanie: Kancelaria adwokacka w Szczecinie - adwokat Tomasz Bąk ul. Niedziałkowskiego 18/2. 71-403 Szczecin

 

Siedziba kancelarii

Kancelaria adwokacka 
Tomasz Bąk i Wspólnicy
Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Podgórna 46/III p.
70-205 Szczecin
kom:     (+48) 507 09 66 39
e-mail:  kancelaria@tbak.pl