Kancelaria adwokacka - Szczecin Kancelaria adwokacka - Szczecin

Zaangażowanie. Wiedza.

PL | EN | DE | IT | FR | S | kontakt

Przedsiębiorcy

Kancelaria adwokata Tomasza Bąka zapewnia obsługę spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców indywidualnych w zakresie m.in.:

 • prawa gospodarczego
 • prawa podatkowego
 • prawa administracyjnego
 • prawa cywilnego
 • prawa pracy
 • sporów sądowych.
 • Świadczymy usługi dla przedsiębiorców w sprawach wynikłych doraźnie (jak np. odzyskiwanie i egzekucja należności, sporządzanie i badanie umów cywilnoprawnych) oraz w ramach stałej obsługi danego podmiotu gospodarczego;
 • prowadzimy wszelkie postępowania rejestracyjne w rejestrach Krajowego Rejestru Sądowego oraz rozwiązujemy bieżące sprawy funkcjonujących już firm; uczestniczmy w projektowaniu rozwiązań na etapie tworzenia podmiotów gospodarczych, tak aby je dostosować dla danego modelu przedsięwzięcia;
 • uczestniczymy w przekształceniach podmiotów gospodarczych w zakresie formy prawnej, struktury organów i kapitału; doradzamy przy transakcjach sprzedaży podmiotów gospodarczych oraz ich części;
 • reprezentujemy przedsiębiorców przed Urzędami Skarbowymi, Izbami Skarbowymi, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także sądami cywilnymi wszystkich instancji.

Działamy według przejrzystych, uzgodnionych z naszymi Klientami reguł świadczenia usług.

Zajmujemy się stałą obsługą podmiotów gospodarczych.

Zakres i sposób realizacji stałej obsługi prawnej są uzgadniane każdorazowo w porozumieniu z Klientem. Standardowo zakres obsługi obejmuje:

 • opinie prawne w bieżących sprawach,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych, których stroną jest podmiot gospodarczy,
 • przygotowywanie posiedzeń organów spółek prawa handlowego,
 • sprawy pracownicze – przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz prowadzenie sporów w sprawach pracowniczych;
 • analiza dokumentacji firmy - identyfikacja i ocena potencjalnych ryzyk,
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami,
 • prowadzenie kontaktów z sądami, urzędami czy organami administracji,
 • uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń lub licencji;
 • wszelkie czynności dla dochodzenia i egzekucji należnych wierzytelności; w ramach postępowania egzekucyjnego Kancelaria podejmuje następujące czynności:
  • uzyskanie tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji należności;
  • sporządzanie przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty,
  • przygotowanie wniosków o wszczęcie egzekucji,
  • nadzór nad całym postępowaniem komorniczym.

Opracowanie: Kancelaria adwokacka w Szczecinie - adwokat Tomasz Bąk ul. Niedziałkowskiego 18/2. 71-403 Szczecin

 

Siedziba kancelarii

Kancelaria adwokacka 
Tomasz Bąk i Wspólnicy
Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Podgórna 46/III p.
70-205 Szczecin
kom:     (+48) 507 09 66 39
e-mail:  kancelaria@tbak.pl