Kancelaria adwokacka - Szczecin Kancelaria adwokacka - Szczecin

Zaangażowanie. Wiedza.

PL | EN | DE | IT | FR | S | kontakt

Istotne adresy i dane kontaktowe

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

www.kprm.gov.pl
www.premier.gov.pl 

Trybunał Konstytucyjny RP

Sekretariat Prezesa Trybunału Konstytucyjnego 
tel. 22 621-65-03   
http://www.trybunal.gov.pl 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego
Maciej Graniecki
tel. 22 657-45-86, 22 621-59-37,  fax 22 657-45-03 
tel. 22 657-45-82,  22 657-45-82  

Sekretariat Prezesa Trybunału Konstytucyjnego 
tel. 22 621-65-03   
www.trybunal.gov.pl

Unia Europejska

www.europa.eu/index_pl.htm

Sejm

www.sejm.gov.pl

Formularze urzędowe

www.ms.gov.pl/formularze/formularze.shtml 

 

Siedziba kancelarii

Kancelaria adwokacka 
Tomasz Bąk i Wspólnicy
Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Podgórna 46/III p.
70-205 Szczecin
kom:     (+48) 507 09 66 39
e-mail:  kancelaria@tbak.pl