Kancelaria adwokacka - Szczecin Kancelaria adwokacka - Szczecin

Zaangażowanie. Wiedza.

PL | EN | DE | IT | FR | S | kontakt

Zespół

Tomasz Bąk

Adwokat, jest członkiem Izby Adwokackiej w Szczecinie. Posiada uprawnienia do występowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym jak i przed sądami administracyjnymi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, stypendysta na Facolta' di Giurisprudenza - Uniersita' degli Studi di Bari, aplikację adwokacką ukończył w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w kancelarii prawnej Wierzbowski i Wspólnicy w Warszawie przy obsłudze podmiotów gospodarczych oraz Studio Legale Ciriello we Włoszech. Na rynku usług prawnych od 2001 roku.

Posługuje się językiem angielskim, francuskim oraz włoskim.

Natalia Staszewska

Aplikant adwokacki. Współpracownik Kancelarii adwokata Tomasza Bąka od 2011 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikacja w Izbie Adwokackiej w Szczecinie pod patronatem adw. Piotra Królikowskiego.

Uprawnienia do występowania przed sądami rejonowymi RP. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa karnego oraz handlowego. W wolnym czasie wielbicielka Bieszczad oraz piłki nożnej.  

Of counsel 

Dr. hab. prof. WSB Karol Schneider

Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie. Uprzednio profesor Uniwersytetu Szczecińskiego - wykładowca Wydziału Prawa i Administracji oraz Kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych. Biegły rewident, nr wpisu 8337; wieloletni praktyk w zakresie badania dokumentacji finansowej przedsiębiorstw. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu rachunkowości.. 

Konsultant Kancelarii w sprawach oceny ekonomiczno-finansowego stanu przedsiębiorstw, zagadnień podatkowych oraz postępowań prowadzonych przed organami skarbowymi.

Beata Prostak

Doradca podatkowy. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych od 2005 r. Wieloletni pracownik organów podatkowych. Specjalista z zakresu postępowań przed organami skarbowymi, podatku CIT i VAT. Reprezentowała licznych przedsiębiorców w postępowaniach kontrolnych przed Urzędami i Izbami Skarbowymi oraz postępowaniach sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Autor opinii i ekspertyz z zakresu prawa podatkowego. Konsultant Kancelarii w sprawach oceny ekonomiczno-finansowego stanu przedsiębiorstw, zagadnień podatkowych oraz postępowań prowadzonych przed organami skarbowymi.

inż. Mieczysław Mazurek

Rzeczoznawca majątkowy i wieloletni biegły sądowy. Ekspert w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego. Autor opinii w sprawach gospodarczych, sprawach spadkowych oraz o podział majątku wymagających wiedzy specjalnej z zakresu wyceny składników majątkowych. Konsultant Kancelarii.

 

 

Opracowanie: Kancelaria adwokacka w Szczecinie - adwokat Tomasz Bąk ul. Niedziałkowskiego 18/2. 71-403 Szczecin

 

Siedziba kancelarii

Kancelaria adwokacka

Bąk Matkowska Swacha 

Adwokaci spóka partnerska

 

Pl. Zgody 1, lok. I 70-472 Szczecin

Tel.:     (+48) 91 820 29 29

Kom.:   (+48) 507 09 66 39

E-mail:  kancelaria@tbak.pl