Kancelaria adwokacka - Szczecin Kancelaria adwokacka - Szczecin

Zaangażowanie. Wiedza.

PL | EN | DE | IT | FR | S | kontakt

Usługi

 Świadcząc nasze usługi znajdujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów i działamy według wcześniej ustalonych, przejrzystych reguł:

  • przy podejmowaniu współpracy z Kancelarią określony zostaje dokładny zakres zleconych zadań wraz z harmonogramem ich realizacji;
  • wynagrodzenie za zlecone zadania zostaje uzgodnione w porozu- mieniu z Klientem; najczęściej ustalane jest w formie ryczałtu o z góry określonej wysokości lub w oparciu o czas pracy prawnika;
  • Kancelaria informuje o realizowanych w ramach zlecenia pracach, aktualnej wysokości wynagrodzenia oraz krokach, które będą podjęte w najbliższej przyszłości; Kancelaria każdorazowo ustala z Klientem zadania wykraczające poza umówiony zakres;
  • w przypadku stałej obsługi przedsiębiorstw, Klienci otrzymują miesięczne wykazy zrealizowanych zadań i czasu pracy; na podstawie każdorazowo akceptowanego przez Klienta wykazu wystawiane są faktury za zrealizowane usługi.

Kancelaria adwokata Tomasza Bąka ma siedzibę w Szczecinie, jednak dzięki współpracy z prawnikami w największych miastach świadczy usługi na terenie całego kraju.

Opracowanie: Kancelaria adwokacka w Szczecinie - adwokat Tomasz Bąk ul. Niedziałkowskiego 18/2. 71-403 Szczecin 

Siedziba kancelarii

Kancelaria adwokacka 
Tomasz Bąk i Wspólnicy
Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Podgórna 46/III p.
70-205 Szczecin
kom:     (+48) 507 09 66 39
e-mail:  kancelaria@tbak.pl