Kancelaria adwokacka - Szczecin Kancelaria adwokacka - Szczecin

Zaangażowanie. Wiedza.

PL | EN | DE | IT | FR | S | kontakt

Sądy polskie

Sąd Najwyższy 

Pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa 41
tel. 22 530-80-00
www.sn.pl 

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa 
tel.: 0-22 551 60 00
www.nsa.gov.pl

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin
Wydział I Cywilny, tel.: 91 48 49 430 , fax: 91 48 49 431    
Wydział II Karny, tel.: 91 48 49 450 , fax: 91 48 49 442     
Wydział III Pracy, tel.: 91 48 49 470 , fax: 91 48 49 402     
Wydział IV Wizytacji, tel.: 91 48 49 415, fax: 91 48 49 434  
www.szczecin.sa.gov.pl

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Wydział Cywilny, ul. Piotra Skargi 19 , 71-423 Szczecin, tel. (91) 44-55-920 , faks (91) 44-55-921 II Wydział Cywilny Odwoławczy, ul. Piotra Skargi 19 , 71-423 Szczecin , tel. (91) 44-55-960, faks (91) 44-55-961
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Małopolska 17 ,70-952 Szczecin , tel. (91) 483-01-10 , faks (91) 488-08-15
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Małopolska 17 , 70-952 Szczecin , tel. (91) 48-30-117, faks (91) 488-07-98
VIII Wydział Gospodarczy, ul. Małopolska 17 , 70-952 Szczecin, tel. (91) 48-30-206, tel. (91) 48-30-156, faks (91) 488-07-98
X Wydział Cywilny Rodzinny, ul. Małopolska 17 , 70-952 Szczecin , (91) 48-30-146, faks (91) 488-07-98
III Wydział Karny, ul. Kaszubska 42 , 70-952 Szczecin, tel. (91) 48-38-467, 43-33-165, faks (91) 48-38-320
IV Wydział Karny Odwoławczy, ul. Kaszubska 42 , 70-952 Szczecin , tel. (91) 48-38-327, faks (91) 48-38-386, Sekcja zażaleniowa tel. (91) 48-38-321
V Wydział Penitencjarny, ul. Kaszubska 42, 70-952 Szczecin, tel. (91) 48-38-334, faks 4838480,
IX Wydział Wizytacyjny, ul. Kaszubska 42 , 70-952 Szczecin, tel. (91) 48-38-301, faks (91) 48-38-301
V Wydział Penitencjarny, ul. Kaszubska 42,  70-952 Szczecin, tel. (91) 48-38-334, faks 4838480,
IX Wydział Wizytacyjny, ul. Kaszubska 42 , 70-952 Szczecin, tel. (91) 48-38-301, faks (91) 48-38-301
www.szczecin.so.gov.pl

Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie 

ul. Kaszubska 42, 70-952 Szczecin

Wydział I Cywilny , tel. 91 48-55-279, tel. 91 48-55-280, fax. 91 48-55-521
Wydział II Cywilny , tel. 91 48-55-273, fax. 91 48-55-470
Wydział V Karny , tel. 91 48-55-270, fax. 91 48-55-330
Wydział IV Karny, tel. 91 48-55-290, tel. 91 48-55-260 , fax. 91 48-55-485
Wydział VI Grodzki, (dawniej IV Wydział Grodzki) tel. 091 48-55-263, fax. 091 48-55-482
Wydział VII Grodzki ( dawniej Wydział XVIII Grodzki), tel. 091 48-55-281 , fax. 091 48-55-584
Wydział VIII Rodzinny, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, tel. 91 48-55-421, fax. 91 44-80-539
Wydział IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Małopolska 17, 70-952 Szczecin , tel. 91 48-30-188, fax. 91 48- 99-687 ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin
Wydział X Gospodarczy, tel. 91 48-55-397, fax. 91 48-55-398
Wydział XI Gospodarczy, tel. 91 48-55-228 , fax. 91 48-55-223
Wydział XII Gospodarczy – dla spraw upadłościowych i naprawczych tel. 91 48-55-247, fax. 91 48-55-239

Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Plac Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin 

Wydział III Cywilny,  tel. 91 4603 640, fax 91 4603 641 
Wydział X Ksiąg Wieczystych, Informacja : tel. 91 4322 404, tel. 91 4322 405, tel. 91 4322 406 , Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Odpisy z ksiąg) tel. 91 4322 408 ,Wgląd do Ksiąg Wieczystych tel. 91 4322 402
Wydział IX Egzekucyjny, tel. 91 4603 760, (91) 4603 761, fax 91 4603 761 ul. Królowej Korony Polskiej 31, 70-485 Szczecin
Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wejście A: Kasa tel. (91) 42-25-347 wew. 32 
Biuro podawcze i przyjmowanie dokumentów, udzielanie informacji tel. (91) 42-24-999
Wejście B: Przeglądanie akt tel. (91) 42-40-559
Wejście C: Oddział Centralny Informacji KRS (odpisy): tel. (91) 42-10-260
Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego: tel. (91) 42-24-990 ul. Tanowska 8, 72-010 Police
Wydział XII Zamiejscowy Grodzki z siedzibą w Policach, tel. (91) 43-16-821, fax (91) 43-16-824
Wydział XI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, tel. 91 4316 826, fax. 91 4316 826
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin
Wydział Informacji Sądowej: tel. (91) 48 49 255,  48 49 245,  Sekretariat Prezesa: tel. (91) 48 49 222 , Biuro Podawcze: fax: (91) 48 49 270
www.bip.szczecin.wsa.gov.pl

 

Opracownie: Kancelaria adwokacka w Szczecinie Adwokat Tomasz Bąk 
ul. Niedziałkowskiego 18/2, 71-403 Szczecin.  

Siedziba kancelarii

Kancelaria adwokacka 
Tomasz Bąk i Wspólnicy
Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Podgórna 46/III p.
70-205 Szczecin
kom:     (+48) 507 09 66 39
e-mail:  kancelaria@tbak.pl