Kancelaria adwokacka - Szczecin Kancelaria adwokacka - Szczecin

Engagemang. Kompetens.

PL | EN | DE | IT | FR | S | Kontakt

Polska domstolar

Sąd Najwyższy 

Pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa 41
tel. 22 530-80-00
www.sn.pl 

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa 
tel.: 0-22 551 60 00
www.nsa.gov.pl

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin

 1. Wydział I Cywilny, tel.: 91 48 49 430 , fax: 91 48 49 431    
 2. Wydział II Karny, tel.: 91 48 49 450 , fax: 91 48 49 442     
 3. Wydział III Pracy, tel.: 91 48 49 470 , fax: 91 48 49 402     
 4. Wydział IV Wizytacji, tel.: 91 48 49 415, fax: 91 48 49 434  

www.szczecin.sa.gov.pl

Sąd Okręgowy w Szczecinie

 1. Wydział Cywilny, ul. Piotra Skargi 19 , 71-423 Szczecin, tel. (91) 44-55-920 , faks (91) 44-55-921 II Wydział Cywilny Odwoławczy, ul. Piotra Skargi 19 , 71-423 Szczecin , tel. (91) 44-55-960, faks (91) 44-55-961
 2. VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Małopolska 17 ,70-952 Szczecin , tel. (91) 483-01-10 , faks (91) 488-08-15
 3. VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Małopolska 17 , 70-952 Szczecin , tel. (91) 48-30-117, faks (91) 488-07-98
 4. VIII Wydział Gospodarczy, ul. Małopolska 17 , 70-952 Szczecin, tel. (91) 48-30-206, tel. (91) 48-30-156, faks (91) 488-07-98
 5. X Wydział Cywilny Rodzinny, ul. Małopolska 17 , 70-952 Szczecin , (91) 48-30-146, faks (91) 488-07-98
 6. III Wydział Karny, ul. Kaszubska 42 , 70-952 Szczecin, tel. (91) 48-38-467, 43-33-165, faks (91) 48-38-320
 7. IV Wydział Karny Odwoławczy, ul. Kaszubska 42 , 70-952 Szczecin , tel. (91) 48-38-327, faks (91) 48-38-386, Sekcja zażaleniowa tel. (91) 48-38-321
 8. V Wydział Penitencjarny, ul. Kaszubska 42, 70-952 Szczecin, tel. (91) 48-38-334, faks 4838480,
 9. IX Wydział Wizytacyjny, ul. Kaszubska 42 , 70-952 Szczecin, tel. (91) 48-38-301, faks (91) 48-38-301
 10. V Wydział Penitencjarny, ul. Kaszubska 42,  70-952 Szczecin, tel. (91) 48-38-334, faks 4838480,
 11. IX Wydział Wizytacyjny, ul. Kaszubska 42 , 70-952 Szczecin, tel. (91) 48-38-301, faks (91) 48-38-301

www.szczecin.so.gov.pl

Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie 

ul. Kaszubska 42, 70-952 Szczecin

 1. Wydział I Cywilny , tel. 91 48-55-279, tel. 91 48-55-280, fax. 91 48-55-521
 2. Wydział II Cywilny , tel. 91 48-55-273, fax. 91 48-55-470
 3.  Wydział V Karny , tel. 91 48-55-270, fax. 91 48-55-330
 4. Wydział IV Karny, tel. 91 48-55-290, tel. 91 48-55-260 , fax. 91 48-55-485
 5. Wydział VI Grodzki, (dawniej IV Wydział Grodzki) tel. 091 48-55-263, fax. 091 48-55-482
 6. Wydział VII Grodzki ( dawniej Wydział XVIII Grodzki), tel. 091 48-55-281 , fax. 091 48-55-584
 7. Wydział VIII Rodzinny, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, tel. 91 48-55-421, fax. 91 44-80-539
 8. Wydział IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Małopolska 17, 70-952 Szczecin , tel. 91 48-30-188, fax. 91 48- 99-687 ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin
 9. Wydział X Gospodarczy, tel. 91 48-55-397, fax. 91 48-55-398
 10. Wydział XI Gospodarczy, tel. 91 48-55-228 , fax. 91 48-55-223
 11. Wydział XII Gospodarczy – dla spraw upadłościowych i naprawczych tel. 91 48-55-247, fax. 91 48-55-239

Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Plac Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin 

 1. Wydział III Cywilny,  tel. 91 4603 640, fax 91 4603 641 
 2. Wydział X Ksiąg Wieczystych, Informacja : tel. 91 4322 404, tel. 91 4322 405, tel. 91 4322 406 , Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Odpisy z ksiąg) tel. 91 4322 408 ,Wgląd do Ksiąg Wieczystych tel. 91 4322 402
 3. Wydział IX Egzekucyjny, tel. 91 4603 760, (91) 4603 761, fax 91 4603 761 ul. Królowej Korony Polskiej 31, 70-485 Szczecin
 4. Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wejście A: Kasa tel. (91) 42-25-347 wew. 32 

  Biuro podawcze i przyjmowanie dokumentów, udzielanie informacji tel. (91) 42-24-999
  Wejście B: Przeglądanie akt tel. (91) 42-40-559
  Wejście C: Oddział Centralny Informacji KRS (odpisy): tel. (91) 42-10-260
  Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego: tel. (91) 42-24-990 ul. Tanowska 8, 72-010 Police
 5. Wydział XII Zamiejscowy Grodzki z siedzibą w Policach, tel. (91) 43-16-821, fax (91) 43-16-824
 6. Wydział XI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, tel. 91 4316 826, fax. 91 4316 826

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin
Wydział Informacji Sądowej: tel. (91) 48 49 255,  48 49 245,  Sekretariat Prezesa: tel. (91) 48 49 222 , Biuro Podawcze: fax: (91) 48 49 270
www.bip.szczecin.wsa.gov.pl

 

 

Vårt kontor

Kancelaria adwokacka
Bąk Matkowska Swacha
Adwokaci spóka partnerska
Plac Zgody 1 lok I
70-472 Szczecin, Polen
 
 
T.:  (+48) 91 820 29 29 
F.:  (+48) 91 820 29 29 
M.: (+48) 507 09 66 39
E-mail: lawoffice@tbak.pl