Kancelaria adwokacka - Szczecin Kancelaria adwokacka - Szczecin

Engagemang. Kompetens.

PL | EN | DE | IT | FR | S | Kontakt

Avgifter

Arvoden för juridiska tjänster inrättas genom överenskommelse med klienten, efter att våra jurister har bekantat sig med detaljerna i ärendet. Vi erbjuder följande former för reglering:

Ett förutbestämt schablonbelopp;

I det här fallet täcker avgiften hela förfarande i ett ärende samt alla nödvändiga åtgärder för beredning av erforderlig dokumentation eller rättsutlåtande, när det gäller rättsligt stöd för den löpande verksamheten i företag, är alla tjänster som utförs på en fast avtalad schablonbelopp enligt villkoren i vårt avtal med kunden;

Avgifter baserade på jurist arbetstid;

Denna lösning används i de fall då det inte är möjligt att på förhand bestämma över allt arbete som kan krävas. Även i denna situation är kunden ständigt underrättad om de faktiska beloppen, eftersom vårt företag - på ett sätt som bestäms i samråd med kunden - informerar kunden om genomförda uppgifter, aktuella avgifter och åtgärder som kommer att vidtas inom den närmaste framtiden, tillsammans med uppskattade ersättningar för dessa tjänster. Vi utför tjänster för våra kunder i enlighet med överskådliga regler av verksamheten.  

Vårt kontor

Kancelaria adwokacka
Bąk Matkowska Swacha
Adwokaci spóka partnerska
Plac Zgody 1 lok I
70-472 Szczecin, Polen
 
 
T.:  (+48) 91 820 29 29 
F.:  (+48) 91 820 29 29 
M.: (+48) 507 09 66 39
E-mail: lawoffice@tbak.pl